ΟΙ Β-ΓΛΥΚΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ / BETA GLUCANS FOR BEGINNERS

Η κατανάλωση υψηλών επιπέδων διαιτητικών ινών είναι προστατευτική έναντι χρόνιων παθήσεων όπως η χρόνια νόσος του εντέρου, ο καρκίνος του παχέος εντέρου, οι καρδιοπάθειες και ο διαβήτης.

Processed with VSCO with g3 preset

Τι είναι οι β-γλυκάνες

Οι διαιτητικές ίνες βρίσκονται σε όλα τα φυτικά τρόφιμα και περιλαμβάνουν την κυτταρίνη, τις β-γλυκάνες, την ημικυτταρίνη, τις πηκτίνες, τα κόμμεα, τους πολυσακχαρίτες των φυκών και τη λιγνίνη. Οι β-γλυκάνες περιλαμβάνουν μία ομάδα πολυσακχαριτών οι οποίοι βρίσκονται φυσικά στα κυτταρικά τοιχώματα των δημητριακών, στους ζυμομύκητες, στα βακτήρια και στους μύκητες.

Είδη β-γλυκανών

Οι θετικές επιδράσεις της β-γλυκάνης στην υγεία έχουν αποδειχθεί μέσω εκτεταμένης έρευνας, αλλά διαφέρουν από είδος σε είδος: οι β-γλυκάνες που προέρχονται από τη ζύμη και τα φαρμακευτικά μανιτάρια είναι αξιοσημείωτες για την ικανότητά τους να ρυθμίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ οι β-γλυκάνες των δημητριακών είναι γνωστές για τη μείωση της χοληστερόλης και το μεταβολισμό της γλυκόζης. Πιο πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι οι β-γλυκάνες των δημητριακώνμπορεί επίσης να παρουσιάζουν ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες.

Επιδράσεις στην υγεία

Οι β-γλυκάνες έχουν χρησιμοποιηθεί σε αρκετές κλινικές δοκιμές για τη μείωση της γλυκόζης. Μελέτες έδειξαν ότι η β-γλυκάνη της βρώμης μείωσε τη μεταγευματική γλυκαιμία. Η β-γλυκάνη έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη χοληστερόλη LDL και ταυτόχρονα προκαλεί αύξηση της HDL, ενδεχομένως ανακουφίζοντας από τη δυσλιπιδαιμία και τελικά οδηγώντας σε μείωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η βρώμη βρέθηκε να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωσης της χοληστερόλης του αίματος, με ενεργό συστατικό για τη συγκεκριμένη διαδικασία, τις β-γλυκάνες. Αν και μειωμένη LDL στο διαβήτη έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου κατά 25% -50%, οι β-γλυκάνες της βρώμης και του κριθαριού φαίνεται να μη μειώνουν την τριγλυκεριδαιμία.

Η κλινική δοκιμή με τροφές που περιέχουν β-γλυκάνη από βρώμη έδειξε μειωμένη πίεση του αίματος στα άτομα με δείκτη μάζας σώματος πάνω από το φυσιολογικό (31,5 kg/m2). Ωστόσο, για τις παραπάνω μελέτες δεν έχει χρησιμοποιηθεί  καθαρή β-γλυκάνη και ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να εντοπιστούν ποια συστατικά είναι αποτελεσματικά. Καινούρια ερευνητικά και κλινικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η β-γλυκάνη έχει ευεργετική δράση στην επούλωση τραυμάτων, αυξάνοντας τη σύνθεση του κολλαγόνου.

Εσείς πόσες β-γλυκάνες καταναλώσατε σήμερα;

fullsizeoutput_14a9

The consumption of high levels of dietary fiber is protective against chronic diseases such as chronic bowel disease, colon cancer, heart disease and diabetes.

What are beta-glucans

Dietary fibers are found in all plant foods, and they include cellulose, beta-glucan, hemicellulose, pectins, gums, polysaccharides of algae and lignin. Beta-glucans comprise a group of polysaccharides which are naturally found in the cell walls of cereals, in yeast, bacteria and fungi.

beta-glucan variety

The beneficial effects of beta-glucans on human health have been demonstrated through extensive research, but differ from species to species: beta-glucans derived from yeast and medicinal mushrooms are notable for their ability to modulate the immune system, while cereal beta-glucan is known to reduce cholesterol and participate in glucose metabolism. More recent studies have shown that beta-glucans from grains may also exhibit immunomodulatory properties.

Health effects

Beta-glucans are used in several clinical trials for the reduction of glucose. Studies have shown that oat beta-glucan reduced postprandial glycemia. beta-glucans have been shown to lower LDL cholesterol and also cause an increase in HDL, possibly relieving dyslipidemia and eventually leading to a reduction in cardiovascular disease. Oats have been found to have an effect of lowering blood cholesterol, by an active ingredient for the particular procedure, the beta-glucans. Although reduced LDL in diabetes has been shown to reduce cardiovascular disease incidence by 25%-50%, oat and barley beta-glucans appear not to reduce hypertriglyceridemia.

The clinical trial in foods containing beta-glucan from oats showed reduced blood pressure in people with a body mass index above normal (31,5 kg/m2). However, these studies haven’t used pure beta-glucan, and thus it is difficult to identify which ingredients are effective. New research and clinical data suggest that beta-glucans have a beneficial effect on wound healing by increasing collagen synthesis.

How much beta-glucan have you eaten today?

fullsizeoutput_14aa

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s