ΤΟ ΤΣΑΙ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ / TEA FOR BEGINNERS

Μετά το νερό, το τσάι είναι το πιο ευρέως καταναλισκόμενο ποτό στον κόσμο. Είναι ένα αρωματικό ρόφημα το οποίο συνήθως παρασκευάζεται με προσθήκη θερμού ή ζέοντος νερού στα φύλλα του Camellia sinensis, ένα φυτό εγγενές στην Ασία. Το τσάι χρησιμοποιήθηκε ως φαρμακευτικό ποτό στη νοτιοδυτική Κίνα κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Τανγκ. Σύντομα, εξαπλώθηκε και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ασίας. Πορτογάλοι ιερείς και έμποροι το εισήγαγαν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα, η κατανάλωση τσαγιού έγινε της μόδας μεταξύ των Βρετανών, οι οποίοι ξεκίνησαν την παραγωγή και την εμπορία μεγάλης κλίμακας στην Ινδία για να παρακάμψουν το κινεζικό μονοπώλιο.

fullsizeoutput_1521

Ποικιλίες τσαγιού

Το τσάι γενικά χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα με το πόσο επεξεργασμένο είναι. Παράγονται τουλάχιστον έξι διαφορετικούς τύποι:

Λευκό: μαραμένο και μη οξειδωμένο.

Κίτρινο: μη μαραμένο και μη οξειδωμένο, που αφήνεται να κιτρινίσει,

Πράσινο: μη μαραμένο και μη οξειδωμένο.

Oolong: μαραμένο, μελανό, και μερικώς οξειδωμένο.

Μαύρο: μαραμένο, μερικές φορές συνθλιμμένο, και πλήρως  οξειδωμένο.
Μετα-ζυμωμένο: το πράσινο τσάι, που έχει τη δυνατότητα να ζυμωθεί.

Τα πιο συνηθισμένα είναι το λευκό, το πράσινο, το oolong και το μαύρο.
Ο όρος τσάι από βότανα αναφέρεται συνήθως σε εγχύσεις των φρούτων ή βοτάνων που γίνονται χωρίς τη χρήση του φυτού του τσαγιού, όπως η αγριοτριανταφυλλιά, το χαμομήλι, η μέντα, το φασκόμηλο, το φλαμούρι. Αυτά ονομάζονται αφεψήματα έτσι ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση με το τσάι που γίνεται από το φυτό του τσαγιού.

fullsizeoutput_151e

Πράσινο τσάι

Σε περιοχές του κόσμου που προτιμούν ήπια ποτά, όπως στη Δυτική και την Άπω Ανατολή, το πράσινο τσάι θα πρέπει να βυθίζεται στο νερό περίπου 80 έως 85°C. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα των φύλλων τόσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία. Σε περιοχές όπως η Βόρεια Αφρική ή η Κεντρική Ασία, προτιμούν ένα πικρό τσάι, και χρησιμοποιείται πιο ζεστό νερό. Στο Μαρόκο, το πράσινο τσάι ετοιμάζεται σε νερό που βράζει για 15 λεπτά. Το δοχείο στο οποίο τοποθετείται το πράσινο τσάι συχνά θερμαίνεται εκ των προτέρων για να αποτραπεί η πρόωρη ψύξη.

Μαύρο τσάι

Δημοφιλείς ποικιλίες του μαύρου τσαγιού περιλαμβάνουν το Assam, το Nepal, Darjeeling, Nilgiri, το τούρκικο, το Keemun και το τσάι Κεϋλάνης. Πολλές από τις δραστικές ουσίες στο μαύρο τσάι δεν αναπτύσσονται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 90°C. Το πιο συνηθισμένο λάθος κατά την παρασκευή του μαύρου τσαγιού είναι η χρήση νερού σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Ως εκ τούτου, το μαύρο τσάι στη Δύση παρασκευάζεται συνήθως σε νερό κοντά στο σημείο βρασμού του. Στη Βρετανία το μαύρο τσάι συνήθως παρασκευάζεται για περίπου τέσσερα λεπτά (όχι λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο από περίπου πέντε λεπτά). Στην Ινδία, το μαύρο τσάι συχνά βράζεται για δεκαπέντε λεπτά ή περισσότερο για να παρασκευαστεί το Masala Chai.

Επιπτώσεις στην υγεία

Οι πολυφαινόλες (συμπεριλαμβανομένων των φλαβονοειδών και των κατεχινών) είναι οι πλέον άφθονες ενώσεις σε φύλλα τσαγιού, αποτελώντας το 30-40% της σύνθεσής τους. Η καφεΐνη αποτελεί περίπου το 3% του ξηρού βάρους του τσαγιού, που μεταφράζεται σε μεταξύ 30 mg και 90 mg ανά 250 ml ανάλογα με το είδος και τη μέθοδο παρασκευής. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η περιεκτικότητα σε καφεΐνη 1 γραμμαρίου του μαύρου τσαγιού κυμαίνονταν από 22 έως 28 mg, ενώ η περιεκτικότητα σε καφεΐνη 1 γραμμαρίου πράσινου τσαγιού κυμαινόταν από 11 έως 20 mg, αντικατοπτρίζοντας μια σημαντική διαφορά. Το τσάι περιέχει επίσης μικρές ποσότητες ξανθινών παρόμοιες με την καφεΐνη, θεοβρωμίνη και θεοφυλλίνη, τα οποία είναι διεγερτικά. Το μαύρο και το πράσινο τσάι δεν περιέχουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά σε σημαντικό περιεχόμενο, με την εξαίρεση του μαγγάνιο σε 0,5 mg ανά φλιτζάνι ή 26% της Συνιστώμενης Ημερήσιας Ποσότητας. Λόγω της σύγχρονης περιβαλλοντικής ρύπανσης, το φθόριο και ο άργιλος ανιχνεύονται μερικές φορές στο τσάι.

Έχει προταθεί ότι το πράσινο και το μαύρο τσάι μπορεί να προστατεύσουν από τον καρκίνο, την παχυσαρκία ή τη νόσο του Alzheimer. Ωστόσο, οι ενώσεις που βρίσκονται στο πράσινο τσάι δεν έχουν οριστικά αποδειχθεί να έχουν οποιαδήποτε επίδραση στις ασθένειες αυτές.

fullsizeoutput_151a

After water, tea it is the most widely consumed drink in the world. It is an aromatic beverage commonly prepared by pouring hot or boiling water over cured leaves of the Camellia sinensis, a plant native to Asia. Tea was used as a medicinal drink in Southwest China during the Chinese Tang dynasty. Soon enough, it was popularized and tea drinking spread to other East Asian countries. Portuguese priests and merchants introduced it to Europe during the 16th century. During the 17th century, drinking tea became fashionable among Britons, who started large-scale production and commercialization of the plant in India to bypass the Chinese monopoly.

Tea varieties

Tea is generally divided into categories based on how it is processed. At least six different types are produced:

White: wilted and unoxidized.

Yellow: unwilted and unoxidized but allowed to yellow,

Green: unwilted and unoxidized.

Oolong: wilted, bruised, and partially oxidized.

Black: wilted, sometimes crushed, and fully oxidized.

Post-fermented: green tea that has been allowed to ferment/compost The most common are white, green, oolong, and black.

The term herbal tea usually refers to infusions of fruit or herbs made without the tea plant, such as steeps of rosehip, chamomile, mint, sage. These are sometimes called tisanes or herbal infusions to prevent confusion with tea made from the tea plant.

fullsizeoutput_151c

Green tea

In regions of the world that prefer mild beverages, such as the West and Far East, green tea should be steeped in water around 80 to 85°C. The higher the quality of the leaves the lower the temperature. Regions such as North Africa or Central Asia prefer a bitter tea, and hotter water is used. In Morocco, green tea is steeped in boiling water for 15 minutes. The container in which green tea is steeped is often warmed beforehand to prevent premature cooling.

Black tea

Popular varieties of black tea include Assam, Nepal, Darjeeling, Nilgiri, Turkish, Keemun and Ceylon teas. Many of the active substances in black tea do not develop at temperatures lower than 90°C. The most common fault when making black tea is to use water at too low a temperature. Therefore, black tea in the West is usually steeped in water near its boiling point. Western black teas are usually brewed for about four minutes and are usually not allowed to steep for less than 30 seconds or more than about five minutes (a process known as brewing or mashing in Britain). In India, black tea is often boiled for fifteen minutes or longer to make Masala chai, as a strong brew is preferred. Tea should be strained while serving.

Health effects

Polyphenols (including flavonoids and catechins) are the most abundant compounds in tea leaves, making up 30-40% of their composition. Caffeine constitutes about 3% of tea’s dry weight, translating to between 30 mg and 90 mg per 8-oz (250-ml) cup depending on type, brand, and brewing method. A study found that the caffeine content of 1 g of black tea ranged from 22 to 28 mg, while the caffeine content of 1 g of green tea ranged from 11 to 20 mg, reflecting a significant difference. Tea also contains small amounts of xanthines similar to caffeine, and theobromine and theophylline, which are stimulants. Black and green teas contain no essential nutrients in significant content, with the exception of the dietary mineral, manganese at 0.5 mg per cup or 26% of the Daily Value. Because of modern environmental pollution, fluoride and aluminium also sometimes occur in tea.

It has been suggested that green and black tea may protect against cancer, obesity or Alzheimer’s disease. However, the compounds found in green tea have not been conclusively demonstrated to have any effect on human diseases.

fullsizeoutput_1520

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s