Η ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΕΣ / CELLULITE FOR (SHE) BEGINNERS

Ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς της γυναικείας εμφάνισης και αυτοεκτίμησης είναι η κυτταρίτιδα. Κάθε χρόνο, ειδικά πριν από το καλοκαίρι, σημαντικά χρηματικά ποσά δαπανώνται για την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας. Υπό αυτή την έννοια, όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν χημικές ουσίες όπως τα λιποτροπικά, οι κρέμες και οι λοσιόν για την καύση λίπους, τα  περισσότερα από τα οποία έχουν αβέβαιη προέλευση, λογική και εν τέλει αποτελέσματα.

IMG_0184

Η κυτταρίτιδα αναφέρεται επίσης με πολλά άλλα (επιστημονικά και όχι τόσο επιστημονικά) ονόματα, μερικά από τα οποία είναι τα ακόλουθα: σύνδρομο φλοιού πορτοκαλιού, γυναικοειδής λιποδυστροφία, οίδημα λιπώδους ιστού, παραμορφωτική δερματοπάθεια ή κατάσταση protrusus cutis. Η κυτταρίτιδα είναι δευτερογενές σεξουαλικό χαρακτηριστικό που εμφανίζεται στις  περισσότερες μετεφηβικές γυναίκες. Εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή της πυέλου, στα κάτω άκρα και στην κοιλιά. Ιατρικά, η κυτταρίτιδα είναι η κήλη του υποδόριου λίπους μέσα στον ινώδη συνδετικό ιστό που εκδηλώνεται τοπογραφικά ως κοκκινίλα και οζιδότητα του δέρματος και μπορεί να προκύψει από έναν πολύπλοκο συνδυασμό παραγόντων που κυμαίνεται από την παρουσία συγκεκριμένων ορμονών έως την κληρονομικότητα. Μια μελέτη ανασκόπησης, παρουσιάζει την κυτταρίτιδα σε ένα ποσοστό 85% -98% των γυναικών, υποδεικνύοντας ότι ως φαινόμενο είναι φυσιολογικό και όχι παθολογικό. Το γεγονός αυτό μπορεί να εμψυχώσει τις γυναίκες να δεχτούν την ύπαρξη της κυτταρίτιδας και να ζήσουν μαζί της αντί να πέσουν σε  κατάθλιψη.

IMG_0173

Η κυτταρίτιδα έχει πολυπαραγοντική βάση. Για το λόγο αυτό είναι πιο δύσκολο να αποφευχθεί ή να αντιμετωπιστεί. Οι αιτίες της κυτταρίτιδας περιλαμβάνουν αλλαγές στη φυσιολογία και συγκεκριμένα στο μεταβολισμό, τη φυλετικά διμορφική αρχιτεκτονική του δέρματος και τη μεταβολή της δομής του συνδετικού ιστού που προέρχεται από ορμόνες, τις συνήθειες διατροφής και άσκησης, τους γενετικούς παράγοντες, το μικροκυκλοφορικό σύστημα και τις λεπτές φλεγμονώδεις αλλοιώσεις. Τα πιο συνηθισμένα είναι αυτά που ακολουθούν:

Ορμονικοί παράγοντες

Παρόλο που δεν υπήρχαν αξιόπιστα κλινικά στοιχεία που να υποστηρίζουν το γεγονός ότι οι ορμόνες διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση της κυτταρίτιδας, πιστεύεται ευρέως ότι έχουν τέτοιο ρόλο. Πολλές ορμόνες όπως η ινσουλίνη, η προλακτίνη, οι θυρεοειδικές ορμόνες, η αδρεναλίνη και η νοραδρελανίνη (κατεχολαμίνες) πιστεύεται ότι συμμετέχουν στην ανάπτυξη της κυτταρίτιδας. Ωστόσο, τα οιστρογόνα θεωρείται ότι είναι οι πιο σημαντικές ορμόνες, που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της κυτταρίτιδας.

Γενετικοί παράγοντες

Τις τελευταίες δεκαετίες, και με την πρόοδο της γενετικής και της μοριακής βιολογίας, το γενετικό υπόβαθρο της παρουσίας της κυτταρίτιδας έχει ευρέως μελετηθεί. Πιστεύεται ότι υπάρχουν διάφορα γενετικά στοιχεία τα οποία συνεισφέρουν στην διαφορετική από άτομο σε άτομο ευαισθησία στην κυτταρίτιδα. Συγκεκριμένα, έρευνα με επικεφαλής τον Enzo Emanuele έδειξε ότι το γενετικό συστατικό της κυτταρίτιδας παραπέμπει σε συγκεκριμένους πολυμορφισμούς σε συγκεκριμένα γονίδια όπως το γονίδιο που κωδικοποιεί το ένζυμο μετατροπής της αγγειοτενσίνης (ACE) και το γονίδιο που κωδικοποιεί τον επαγώγιμο από την υποξία παράγοντα 1Α (HIF1a) που παίζει βασικό ρόλο στη διατήρηση της ομοιοστασίας όταν αναπτύσσονται υποξικές καταστάσεις στα κύτταρα και στον οργανισμό μας.

Προδιαθεσικοί παράγοντες

Εκτός από τα προαναφερθέντα γονίδια, άλλοι παράγοντες που κληρονομούνται γενετικά και έχουν αποδειχθεί ότι επηρεάζουν την ανάπτυξη της κυτταρίτιδας είναι οι ακόλουθοι: το φύλο (κυρίως σε γυναίκες, αν και σπάνια εμφανίζεται και σε άνδρες), η φυλή, η κατανομή του υποδόριου λίπους και η προδιάθεση για λεμφική και κυκλοφορική ανεπάρκεια.

Τρόπος ζωής

Τέλος, ο σύγχρονος τρόπος ζωής των δυτικών κοινωνιών έχει αποδειχθεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κυτταρίτιδας. Οι μεταποιημένες τροφές, οι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά ή με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και η παχυσαρκία έχουν αποδειχθεί ότι συμμετέχουν στον σχηματισμό κυτταρίτιδας. Μεταξύ αυτών των παραγόντων, ένας τρόπος ζωής υψηλού στρες και άγχους έχει επίσης συνδεθεί με την κυτταρίτιδα, καθώς προκαλεί αύξηση των επιπέδων κατεχολαμινών στο πλάσμα του αίματος, ορμόνες που πιστεύεται ότι συμμετέχουν στην ανάπτυξη της κυτταρίτιδας.

Όπως φαίνεται λοιπόν από τα παραπάνω, πολλοί παράγοντες είναι αυτοί που συμμετέχουν στην ανάπτυξη της κυτταρίτιδας. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι παράγοντες που κληρονομούμε από τους γονείς μας. Ο μόνος στον οποίο μπορούμε να επέμβουμε και να τον κάνουμε πιο υγιεινό είναι ο τρόπος ζωής. Έτσι, θα κερδίσουμε όχι μόνο στην κυτταρίτιδα αλλά και στο σύνολο της υγείας του οργανισμού μας.

IMG_0181

One of the greatest enemies of female appearance and self-esteem is cellulite. Every year, especially before summer, substantial amounts of money are being spent in order to fight cellulite. In this sense, more and more people use chemicals such as lipotropics, fat burning creams and lotions, most of which of uncertain origin, logic and after all results. Cellulite is also referred with many other (scientific and not so scientific) names, some of which are the following: orange peel syndrome, gynoid lipodystrophy, adiposis edematosa, dermopanniculosis deformans or status protrusus cutis. Cellulite is a secondary sex characteristic occurring in most postpubescent females. It is mostly found on the pelvic region, lower limbs, and abdomen. Medically, cellulite is the herniation of subcutaneous fat within fibrous connective tissue that manifests topographically as skin dimpling and nodularity and can result from a complex combination of factors ranging from hormones to heredity. A review gives a prevalence of 85%-98% of women, indicating that it is physiologic rather than pathologic. This can give a solid reason for women to accept cellulite’s existence and live with it rather than being depressed by it.

IMG_0183

Cellulite has multifactorial causes. In this way it is more difficult to prevent or treat. The causes of cellulite include changes in physiology and specifically in metabolism, sex-specific dimorphic skin architecture and alteration of connective tissue structure which are hormonally derived, diet and exercise habits, genetic factors, the microcirculatory system, the extracellular matrix and subtle inflammatory alterations. The most common are the ones following:

Hormonal factors

Although there has been no reliable clinical evidence to support the fact that hormones play a dominant role in the formation of cellulite, it is widely believed they have such a role. Many hormones such as insulin, prolactin, thyroid hormones, adrenaline and noradrelanine (catecholamines) are all believed to participate in the development of cellulite. However, estrogen may be the most important hormone, possessing a key role in the development of cellulite.

Genetic factors

In the last decades, and with the advances in genetic and molecular biology, the genetic background of the presence of cellulite has been widely studied. It is now believed that there is a genetic element in individual susceptibility to cellulite. Specifically, research led by Enzo Emanuele has traced that the genetic component of cellulite lays to particular polymorphisms in the certain genes such as the gene which codes for the angiotensin converting enzyme (ACE) and the gene that codes for the hypoxia-inducible factor 1A (HIF1a) which plays a key role for homeostasis maintenance when hypoxic conditions are developed in the cells and our organism.

Predisposing factors

Except for the above mentioned genes, other factors that are genetically inherited and have been have been shown to affect the development of cellulite are the following: sex (mostly in females although rarely also documented in males), race, distribution of subcutaneous fat, and predisposition to lymphatic and circulatory insufficiency.

Lifestyle

Last but not least, the modern lifestyle of the western societies has been shown to play a key role in the development of cellulite. Processed food, high fat or high carbohydrate diets, and obesity have been shown to participate in cellulite formation. Among these factors, a high-stress lifestyle has also been associated with cellulite, as it causes an increase in the plasma levels of catecholamines, hormones which are believed to participate in the development of cellulite.

As can be seen from the above, many factors are involved in the development of cellulite. Most of these are factors we inherit from our parents. The only way we can intervene and make it healthier is our lifestyle. Thus, we will beat not only cellulite but we will also gain from the overall health of our body.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s